THERAPIE & COACHING

Therapie en coaching

Op dit moment kan ik geen nieuwe cliënten aannemen voor therapie & coaching

Wanneer je nare dingen hebt meegemaakt, of als je worstelt met hoe je het leven ervaart, dan is het fijn als iemand naar je verhaal luistert en je worsteling en pijn erkent. Dat kan je helpen om met meer mildheid naar jezelf te kijken.

Maar praten alleen is niet genoeg. Wanneer je al langere tijd worstelt dan gaat dat niet weg door praten alleen. Angst, somberheid en onrust zijn niet alleen gedachtes, je ervaart het met je hele lijf.

Je kunt alleen op een effectieve manier aan de slag met therapie als je er goed bij bent. Wanneer je te gespannen bent of juist in een staat van afwezigheid en lethargie bent, dan zijn delen van je cognitief functioneren, delen van je brein, gewoon niet goed aan te spreken. Nieuwe informatie, nieuwe inzichten, komen dan niet echt binnen. De eerste stap is daarom regulatie van de fysiologische staat. Daarvoor krijg je oefeningen mee en vaak werken we met methoden zoals mindfulness, yoga, hartcoherentietraining, ademtherapie of neurofeedback als parallelle training.

We zullen al snel de aandacht ook gaan richten op het ontdekken van die dimensie in jou waar je niet je verhaal bent (de iemand die worstelt). Maar waar je méér bent dan je pijn en worstelen en waar je je compleet voelt. Met volledige erkenning van de pijn die er ook kan zijn. Een nuchter, helder en liefdevol kijken naar wat er is.

In mijn manier van werken zijn ruimte, nuchterheid en spiritualiteit, belangrijke peilers. Dat betekent dat er ruimte is voor de pijn die er in je leven is en die maakt dat je nu hulp zoekt. Daarmee ontstaat ook ruimte voor (zelf)compassie. Nuchterheid is een peiler in de zin dat je de dingen leert zien zoals ze zijn, niet zoals je denkt dat ze zijn. En dat betekent dat het accent in onze gesprekken niet op verhalen over je geschiedenis zal liggen. Veel meer op hoe je nu omgaat met je ervaringen en dus ook je pijn, en op dat wat je kracht is en wat je nog meer zou willen ontwikkelen in jouw leven.

Je zult steeds gerichte oefeningen mee krijgen waar je in de tijd tussen onze afspraken mee werkt. Omdat alleen inzicht niet genoeg is. Door systematisch trainen integreer je nieuwe inzichten in je leven.

In de therapie gebruik ik benaderingen die vanuit eeuwenoude tradities komen zoals uit boeddhisme, advaita en mindfulness, samen met benaderingen die zijn gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in psychologie en neurowetenschappen.

Mindfulness en non-dualiteit vormen de basis. Dat betekent dat binnen mijn manier van werken spiritualiteit een onlosmakelijke dimensie is. Dat vraagt om een nuchtere manier van omgaan met dingen waarin ook plaats is voor betekenisgeving, voor het hart en voor diepere lagen van zijn.

Ik werk veel met benaderingen uit ACT (Acceptance en Commitment Therapie), mindfulnesstraining (MBSR), Open Focus training, Compassietraining, hartcoherentietraining en Transformational Breath.
Ik ben geregistreerd bij de Association for Contextual Behavior Science (ACBS, de internationale organisatie voor ACT).

Ik weet het niet beter dan jij, ik kijk alleen vanuit een ander perspectief en ik heb ervaring met benaderingen die je mogelijk kunnen helpen. Maar jij gaat er mee aan de slag en leert uit je eigen ervaringen.

Het eerste gesprek
In het eerste (vrijblijvende) gesprek hoor ik van jou graag wat je zoekt en vertel ik je meer over de therapie of coaching die ik biedt. Het is voor ons beiden ook een gelegenheid om te kijken of er een match is. Het hart van coaching en therapie is en blijft toch gewoon menselijk contact, en het is heel belangrijk dat je je begrepen en serieus genomen voelt. Dat is een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle traject.
Als we het gevoel hebben dat we op een zinvolle manier samen aan de slag kunnen, maken we vervolgafspraken.

Privacy
Er wordt nooit informatie aan derden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Er worden dus ook nooit gegevens over de inhoud aan zorgverzekeraars verstrekt.