U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Neurofeedback

 

Op dit moment is er geen ruimte om nieuwe afspraken te plannen.

Wat is het ?

Neurofeedback is een geavanceerde methode om de hersenen te trainen om beter te functioneren. Neurofeedback training wordt toegepast bij een scala aan klachten, zoals onder andere ADHD, concentratie-problemen, burn-out klachten, slaap-klachten, whiplash en migraine.

Ons brein bestaat uit enorme communicatienetwerken die worden gevormd door de miljarden neuronen in onze hersenen. De communicatieactiviteit tussen en binnen deze netwerken kan gemeten worden als hersengolven, die ontstaan wanneer grote groepen neuronen gelijktijdig (elektrische) signalen naar elkaar afgeven. Hersengolven zijn dus pulsen van de elektrische activiteit die worden geproduceerd als de neuronen met elkaar communiceren. De hersengolven kunnen gemeten worden en dat is het EEG (ElectroEncefaloGram)

De hersenen sturen het lichaam, gedrag, de emoties en het denken aan. Door het functioneren van het brein te verbeteren, kunnen dus over een heel breed gebied verbeteringen optreden: de motoriek kan verbeteren, leer- en gedrags-problemen, angstklachten, depressieve klachten en innerlijke onrust kunnen verminderen en de concentratie en helderheid van denken nemen toe. Hierdoor verminderen o.a. leer- en gedragsproblemen, angst of dwangstoornissen, stemmingsstoornissen en klachten van pijn en vermoeidheid. Onder andere bij ADHD en ADD klachten zijn de resultaten vaak indrukwekkend (80 % tot 90 % van de clienten ervaart duidelijke verbeteringen en en 80% van deze groep kan met de medicatie minderen of stoppen). Onderaan deze pagina staat een verdere lijst met klachten die over het algemeen goed tot zeer goed op de training reageren.

Hoe werkt het ?

Neurofeedback is een techniek waarmee het brein door middel van feedback wordt geïnformeerd over het eigen functioneren, de actuele hersenactiviteit. Met behulp van dit systeem worden de hersenen getraind om flexibeler en efficienter te gaan  functioneren.
Letterlijk vertaald betekent feedback "terugkoppeling". Met andere woorden de informatie die de hersenen geven wordt terugvertaald naar de hersenen toe. De informatie over de hersengolven wordt door middel van speciale sensoren geregistreerd(als het EEG), de terugkoppeling vindt plaats door middel van geluid en beeld.Dat de hersenen in staat zijn om te leren is natuurlijk geen nieuws. Bij neurofeedback wordt van dit feit gebruikgemaakt om de hersenen direct zelf te trainen om optimaal te gaan functioneren. Door de hersenen tijdens een training te voorzien van informatie over het actuele eigen functioneren (door middel van feedback oftewel door de informatie over het eigen functioneren terug te koppelen), gaan de hersenen zelf een optimaal evenwicht vinden.

Hoe werken wij ?

We werken met verschillende neurofeedback systemen, infra low frequency neurofeedbacktraining (Cygnet), training op basis non-lineaire dynamica (Neuroptimal) en full-synchrony training (Fehmi). Neurofeedback is een nog jonge discipline en binnen de beroepsgroep vinden stevige discussies plaats op theoretische gronden over wat het meest effectieve systeem is (wel of niet op basis van QEEG of symptomen, op basis van norm-database frequenties naar "omhoog en omlaag"trainen of op basis van variabiliteit, lineair of non-lineair trainen, etc.), waarbij men elkaar over en weer verwijt niet "wetenschappelijk" te zijn. De werkelijkheid is volgens ons, dat hoewel wetenschappelijk onderzoek keer op keer laat zien dat de verschillende benaderingen en systemen werken, er nog geen sluitend wetenschappelijk model bestaat wat de werkzaamheid goed verklaart. Wel lijken de verschillende systemen ieder hun verschillende kwaliteiten te hebben. Dialoog tussen de verschillende opvattingen zou dus gepast zijn. We nemen daarom een pragmatisch standpunt in en passen de verschillende systemen toe waar hun sterke punten liggen en werken met die systemen die in de praktijk hebben laten zien dat ze goed en efficiënt werken.

Bij de Neuroptimal methode werken we als volgt: de software meet de hersenactiviteit (EEG) en detecteert met behulp van een computer-programma instabiliteit / turbulenties in deze hersenactiviteit. Zodra de software turbulentie/ instabiliteit  signaleert, volgt een feedback moment (het beeld en geluid stopt voor een heel kort moment) De hersenen signaleren deze verandering, er volgt een orientatie-respons en het brein reorganiseert (=natuurlijke reactie). Dit proces herhaalt zich continu. Dus steeds als er turbulenties optreden in het EEG krijgen de hersenen daar feedback over, het effect is dat de hersenen zich reorganiseren en een nieuw en optimaler evenwicht vinden.

Bij de training met Cygnet gaan we specifiek op bepaalde klachten focussen in de behandeling, waarbij een meer actieve rol van de cliënt wordt gevraagd. Bij deze methode kijkt de cliënt naar een soort computeranimatie die direct reageert op de hersenen door meer of minder activiteit te laten zien. De hersenen kunnen op zeer lage frequenties worden getraind (tot 0,0001 hertz). Dit op extreem lage frequenties trainen is een nieuwe en zeer veelbelovende ontwikkeling binnen neurofeedback (Infra Low Frequency training).

Full-synchrony training passen we met name toe in combinatie met Open Focus training, zoals ontwikkeld door dr. Les Fehmi. Het is een benadering die zich specifiek richt op het ontwikkelen van het vermogen om soepel te schakelen tussen verschillende aandachts-stijlen (bewustzijns-training).

Hoe verloopt een training ?

Terwijl je ontspannen zit in een gemakkelijke stoel, worden een aantal sensoren op je hoofd aangebracht. Deze sensoren registreren de minuscule elektrische stroompjes die de hersenen voortdurend produceren in de vorm van hersengolven (zichtbaar als het eeg). Met behulp van geavanceerde software bewerkt een computer deze signalen en worden ze zichtbaar gemaakt in grafieken. Dat is het scherm wat de trainer ziet. De cliënt kijkt ontspannen naar een ander scherm waarop een willekeurige (speel) film of een computer game te zien is. Zodra er ergens in het eeg turbulentie of teveel of te weinig activiteit optreedt, stoppen het beeld en geluid voor een fractie van een seconde of het beeld en geluid dimmen. Dat is het feedback signaal. De hersenen reageren daarop door onmiddellijk een stabieler evenwicht te zoeken. Dit proces herhaalt zich steeds weer en op deze wijze wordt het brein getraind om een optimaal flexibel en effectief evenwicht te vinden. Als de gewenste activiteit optreedt, of er is geen turbulentie dan lopen beeld en geluid gewoon door zonder bijzonderheden.

Het trainen is een onbewust proces je voelt er niets van, je kijkt rustig naar een film, een animatie of je luistert naar muziek. Een sessie duurt in totaal een uur. Met de moderne trainings protocollen hoef je als cliënt  niet meer bewust te proberen om iets te beïnvloeden. Gewoon naar een film kijken of muziek luisteren is alles, terwijl het brein de feedback registreert. 

Neurofeedback is een trainings-proces. De positieve effecten zijn blijvend en terugval treedt over het algemeen niet op. Het hangt van de problematiek of klachten af, de leef-omstandigheden en van de leeftijd van een cliënt, hoeveel sessies noodzakelijk zijn. Meestal zijn na twee tot zeven sessies de eerste resultaten merkbaar. Over het algemeen zijn er tussen de twaalf en twintig sessies nodig, met heel soms een uitloop naar dertig sessies.

We houden de trainings resultaten bij door middel van een neuro-psychologische test (TOVA) en korte psychologische screening (VAS en BSI). Deze testen nemen we vooraf en na een aantal trainingen af zodat we kunnen zien of de gewenste resultaten optreden.                                                                                                

 

neurofeedback training is zinvol bij:

 • ADHD / ADD  bij zowel kinderen als volwassen

 • concentratie- en geheugen- problemen
 • rest-klachten na hersentrauma of na herseninfarct

 • migraine

 • autisme spectrum stoornissen, Asperger
 • ME of Chronisch Vermoeidheids Syndroom

 • gedragsproblemen

 • angst klachten

 • depressie

 • burn-out

 • posttraumatisch stress syndroom

 • epilepsie

 • slaapproblemen

 • tourette syndroom

 • chronische pijn
 • het leveren van topprestaties (Peakperformance)    

 

Tarieven: klik hier

 

Bel voor meer informatie 06-20953163 of gebruik onderstaand contactformulier.

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.